Loading...

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άγαπητοί φίλοι και αναγνώστες
Παραθέτω μία επιστολή του κ. Θεοδωράκη προς τους ξένους σε μία προσπάθεια του να ενημερώσει τους λαούς για τα πραγματικά γεγονότα στην Ελλάδα.

Όταν τα γεγονότα μιλούν και μάλιστα αναπαράγονται από τον μέγιστο Μίκη τότε μπαίνει τελεία.

"Η  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχει μια διεθνής συνωμοσία με στόχο τηνολοκλήρωση της καταστροφής της χώρας μου. Ξεκίνησαν από το 1975 με στόχο τοννεοελληνικό πολιτισμό, συνέχισαν με την διαστροφή της νεότερης ιστορίας μας καιτης εθνικής μας ταυτότητας και τώρα προσπαθούν να μας εξαφανίσουν και βιολογικάμε την ανεργία, την πείνα και την εξαθλίωση. Εάν ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκωθείσύσσωμος για να τους εμποδίσει, ο κίνδυνος για την εξαφάνιση της Ελλάδας είναιυπαρκτός. Εγώ την τοποθετώ μέσα...
στα δέκα επόμενα χρόνια.

Από μας θα μείνει μόνο η μνήμη του πολιτισμού μαςκαι των αγώνων μας για την ελευθερία.

Ως το 2009 δεν υπήρχε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.Οι μεγάλες πληγές της οικονομίας μας ήταν οι υπερβολικές δαπάνες για την αγοράπολεμικού υλικού και η διαφθορά μιας μερίδας του πολιτικού και του οικονομικο-δημοσιογραφικούχώρου. Όμως και για τις δύο πληγές ήταν συνυπεύθυνοι και οι ξένοι. Όπως λ.χ. οιΓερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι και Αμερικανοί, που κέρδιζαν δισεκατομμύρια ευρώ σεβάρος του εθνικού μας πλούτου από την ετήσια πώληση πολεμικού υλικού.

Αυτή η συνεχής αιμορραγία, μάς γονάτιζε και δενμας επέτρεπε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, ενώ προσέφερε πλούτο στα ξέναέθνη. Το ίδιο συνέβαινε και με το πρόβλημα της διαφθοράς. Λ.χ. η ΓερμανικήSiemens είχε ειδικό κλάδο για την εξαγορά Ελλήνων παραγόντων, προκειμένου νατοποθετήσει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά. Επομένως ο ελληνικός λαόςυπήρξε θύμα αυτού του ληστρικού ντουέτου, Ελλήνων και Γερμανών, που πλούτιζανσε βάρος του.

Είναι φανερό ότι αυτές οι δύο μεγάλες πληγές θαμπορούσαν να αποφευχθούν εάν οι ηγεσίες των δύο φιλοαμερικανικών κομμάτωνεξουσίας δεν είχαν διαβρωθεί από στοιχεία διεφθαρμένα, τα οποία για να καλύψουντη διαρροή του πλούτου (που ήταν προϊόν της εργασίας του ελληνικού λαού) προςτα ταμεία των ξένων χωρών, κατέφευγαν στον υπέρμετρο δανεισμό, με αποτέλεσμα τοδημόσιο χρέος να φτάσει στα 300 δισ. ευρώ, δηλαδή το 130% του ΑΕΠ (ΑκαθάριστουΕθνικού Εισοδήματος).

Με την κομπίνα αυτή οι ξένοι που προανέφερακέρδιζαν διπλά. Πρώτον από την πώληση των όπλων και των προϊόντων τους. Καιδεύτερον από τους τόκους των χρημάτων που δάνειζαν στις κυβερνήσεις και όχιστον λαό. Γιατί όπως είδαμε, ο λαός ήταν το κύριο θύμα και στις δύοπεριπτώσεις. Ένα παράδειγμα και μόνο θα σας πείσει. Οι τόκοι του δανείου τουενός δισ. δολλαρίων που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου στα 1986 από μια μεγάληευρωπαϊκή χώρα, έφτασαν στα 54 δισ. ευρώ και ξεπληρώθηκαν τελικά το . 2010!

Ο  κ. Γιούνγκερ εδήλωσε προ ενός έτους ότιείχε διαπιστώσει τη μεγάλη αιμορραγία των Ελλήνων από τις υπερβολικές (καιαναγκαστικές) δαπάνες για την αγορά πολεμικού υλικού από Γερμανία και Γαλλίασυγκεκριμένα. Και συμπέρανε ότι έτσι οι πωλητές μας οδηγούν σε βέβαιηκαταστροφή. Όμως ομολογεί ότι δεν προέβη σε καμμιά ενέργεια, για να μη βλάψειτα συμφέροντα των φιλικών του χωρών!

Στα 2008 υπήρξε η μεγάλη οικονομική κρίση στηνΕυρώπη. Ήταν λοιπόν επόμενο να επηρεαστεί και η ελληνική οικονομία. Εν τούτοιςτο επίπεδο ζωής, αρκετά υψηλό, ώστε να έχουμε καταταγεί μεταξύ των 30πλουσιότερων χωρών του κόσμου, έμεινε βασικά το ίδιο. Υπήρξε όμως άνοδος τουδημοσίου χρέους. Όμως το δημόσιο χρέος δεν οδηγεί αναγκαστικά σε οικονομικήκρίση. Τα χρέη μεγάλων χωρών όπως λ.χ. οι ΗΠΑ και η Γερμανία υπολογίζονται σετρισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα είναι εάν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη καιπαραγωγή. Τότε μπορεί κανείς να δανείζεται από τις μεγάλες Τράπεζες με επιτόκιοέως 5%, έως ότου περάσει η κρίση.

Σ' αυτή τη θέση ακριβώς βρισκόμασταν στα 2009,όταν έγινε η κυβερνητική αλλαγή τον Νοέμβριο και ανέλαβε πρωθυπουργός ο Γ.Παπανδρέου. Για να κατανοηθεί τι σκέπτεται σήμερα ο ελληνικός λαός για τηνκαταστροφική πολιτική του, παραθέτω δύο νούμερα: Στις εκλογές του 2009 το ΠΑΣΟΚκέρδισε το 44% των ψήφων. Σήμερα τα γκάλοπ του δίνουν6%.           

Ο κ. Παπανδρέου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τηνοικονομική κρίση (που όπως είπα αντανακλούσε την ευρωπαϊκή) με δάνεια από τιςξένες Τράπεζες και με το σύνηθες επιτόκιο δηλαδή κάτω από 5%. Εάν το έκανεαυτό, δεν θα υπήρχε για τη χώρα μας το παραμικρό πρόβλημα. Το αντίθετο μάλισταθα συνέβαινε, γιατί βρισκόμασταν σε φάση οικονομικής ανάπτυξης κι έτσι ασφαλώςθα ανέβαινε το βιοτικό μας επίπεδο.
Όμως ο κ. Παπανδρέου είχε ήδη ξεκινήσει τη συνωμοσία του εναντίον του ελληνικούλαού από το καλοκαίρι του 2009, όταν συναντήθηκε κρυφά με τον Στρος Καν, μεστόχο να οδηγηθεί η Ελλάδα κάτω από την ηγεμονία του ΔΝΤ. Η πληροφορία για τησυνάντηση αυτή δόθηκε στην δημοσιότητα από τον ίδιο τον πρώην Πρόεδρο τουΔΝΤ..           

Για να φτάσουμε όμως έως εκεί, θα έπρεπε ναπαραμορφωθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, ώστε να φοβηθούνοι ξένες Τράπεζες και να ανεβάσουν τα επιτόκια δανεισμού σε απαγορευτικούςαριθμούς. Αυτή η επαχθής επιχείρηση ξεκίνησε με την ψεύτικη εκτίναξη τουΔημοσίου Ελλείμματος από το 9,2% στο 15%. Για την κακουργηματική αυτή πράξη οΕισαγγελέας κ. Πεπόνης παρέπεμψε προ 20 ημερών στην Δικαιοσύνη τους κυρίουςΠαπανδρέου και Παπακωνσταντίνου (υπουργό τωνΟικονομικών).          

Ακολούθησε η συστηματική εκστρατεία του κ.Παπανδρέου και του Υπουργού Οικονομικών στην Ευρώπη που διήρκεσε 5 μήνες, κατάτην οποία προσπαθούσαν να πείσουν τους ξένους ότι η Ελλάδα είναι ένας Τιτανικόςέτοιμος να βυθιστεί, ότι οι Έλληνες είναι διεφθαρμένοι, τεμπέληδες και επομένωςανίκανοι να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της χώρας. Σε κάθε τους δήλωση ανέβαιναντα επιτόκια, ώστε να μην μπορούμε πια να δανειστούμε, οπότε η υπαγωγή μας στοΔΝΤ και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα να πάρει τον χαρακτήρα της σωτηρίας μας, ενώστην πραγματικότητα υπήρξε η αρχή του θανάτου μας.

Τον Μάιο του 2010 υπεγράφη από έναν και μόνοΥπουργό το περίφημο Μνημόνιο, δηλαδή η πλήρης υποταγή μας στους δανειστές μας.Το ελληνικό δίκαιο σ' αυτές τις περιπτώσεις απαιτεί την ψήφιση μιας τόσοσημαντικής συμφωνίας από τα τρία πέμπτα της Βουλής. Άρα στην ουσία το Μνημόνιοκαι η Τρόικα που σήμερα ουσιαστικά μας κυβερνούν. λειτουργούν παράνομα όχι μόνογια το ελληνικό αλλά και για το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Από τότε έως τώρα, εάν τα σκαλιά που οδηγούν στοθάνατό μας είναι είκοσι, έχουμε ήδη διανύσει πάνω από τα μισά. Φανταστείτε ότιμε το Μνημόνιο αυτό παραχωρούμε στους ξένους την Εθνική μας Αυτοτέλεια και τηνΔημόσια περιουσία μας. Δηλαδή Λιμάνια, Αεροδρόμια, Οδικά δίκτυα, Ηλεκτρισμό,Ύδρευση, Υπόγειο και υποθαλάσσιο πλούτο κλπ. κλπ. Κι ακόμα τα ιστορικά μαςμνημεία όπως η Ακρόπολη, οι Δελφοί, η Ολυμπία, η Επίδαυρος κλπ. αφού έχουμεπαραιτηθεί από όλες τις σχετικές ενστάσεις.

Σταμάτησε η παραγωγή, ανέβηκε στο 18% η ανεργία,κλείσανε 80.000 καταστήματα, χιλιάδες βιοτεχνίες και εκατοντάδες βιομηχανίες.Συνολικά βάλανε λουκέτο 432.000 επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες νέοι επιστήμονεςεγκαταλείπουν τη χώρα, που βυθίζεται κάθε μέρα και πιο πολύ σε μεσαιωνικόσκότος. Χιλιάδες πρώην ευκατάστατοι πολίτες ψάχνουν στα σκουπίδια καικοιμούνται στοπεζοδρόμιο.           

Στο μεταξύ υποτίθεται ότι ζούμε χάρη στημεγαλοψυχία των δανειστών μας, της Ευρώπης των Τραπεζών και του ΔΝΤ. Στηνπραγματικότητα κάθε πακέτο με τα δεκάδες δισ. ευρώ με τα οποία χρεώνεται ηΕλλάδα επιστρέφεται ολόκληρο από κει που έρχεται, ενώ εμείς φορτωνόμαστε νέουςαβάσταχτους τόκους. Και επειδή υπάρχει η ανάγκη να διατηρηθεί το Κράτος, ταΝοσοκομεία και τα Σχολεία, η Τρόικα φορτώνει τα μεσαία και τα κατώτεραοικονομικά στρώματα της κοινωνίας με υπέρμετρους φόρους, που οδηγούν κατ'ευθείαν στην πείνα. Γενικευμένη κατάσταση πείνας είχαμε στην αρχή τηςγερμανικής κατοχής το 1941 με 300.000 νεκρούς σε διάστημα έξι μηνών. Από τότετο φάσμα της πείνας ξανάρχεται στη συκοφαντημένη και δύστυχη χώρα μας.

Αν σκεφθεί κανείς ότι η γερμανική κατοχή μαςστοίχισε ένα εκατομμύριο νεκρούς και την ολοσχερή καταστροφή της χώρας μας, πώςείναι δυνατόν να δεχτούμε εμείς οι Έλληνες τις απειλές της κ. Μέρκελ και τηνπρόθεση των Γερμανών να μας επιβάλουν ένα νέο γκαουλάιτερ. Τη φορά αυτή μεγραβάτα.
Και για να αποδείξω πόσο πλούσια χώρα είναι η Ελλάδα και πόσο εργατικός καισυνειδητοποιημένος Λαός είναι ο Έλληνας (συνείδηση του Χρέους προς τηνΕλευθερία και της αγάπης προς την πατρίδα) είναι η εποχή της Γερμανικής Κατοχήςαπό το 1941 έως τον Οκτώβριο του1944.           

Όταν τα SS και η πείνα σκότωσαν ένα εκατομμύριοπολίτες και η Βέρμαχτ κατέστρεφε συστηματικά την χώρα, έκλεβε την αγροτικήπαραγωγή και τον χρυσό από τις Τράπεζες, οι Έλληνες έσωσαν από την πείνα τονΛαό με τη δημιουργία του Κινήματος της Εθνικής Αλληλεγγύης και δημιούργησανέναν παρτιζάνικο στρατό 100.000, που καθήλωσε στην χώρα μας 20 γερμανικέςμεραρχίες.

Συγχρόνως όχι μόνο κατόρθωσαν οι Έλληνες χάρηστην εργατικότητά τους, να επιζήσουν αλλά υπήρξε και μεγάλη ανάπτυξη τηςνεοελληνικής τέχνης μέσα στις συνθήκες κατοχής, ιδιαίτερα στους τομείς τηςλογοτεχνίας και της μουσικής.          

Η Ελλάδα επέλεξε την οδό της αυτοθυσίας για τηνελευθερία και συγχρόνως της επιβίωσης.

Και τότε μας χτύπησαν αναίτια κι εμείς απαντήσαμεμε Αλληλεγγύη και Αντίσταση και επιζήσαμε. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και τώρα μετη βεβαιότητα ότι τελικός νικητής θα είναι ο ελληνικός λαός. Αυτό το μήνυμαστέλνω στην κ. Μέρκελ και στον κ. Σόϊμπλε δηλώνοντας ότι παραμένω πάντοτε φίλοςτου Γερμανικού Λαού και θαυμαστής της μεγάλης του συνεισφοράς στην Επιστήμη, τηΦιλοσοφία και την Τέχνη και ιδιαίτερα στη Μουσική! Και η καλλίτερη ίσωςαπόδειξη γι' αυτό είναι ότι εμπιστεύθηκα το σύνολο του μουσικού μου έργου σεδύο Γερμανούς Εκδότες, τον Schott και το ν Breitkopf, που είναι από τουςμεγαλύτερους εκδότες του κόσμου και η συνεργασία μου μαζί τους είναι άκρωςφιλική.

Μας απειλούν ότι θα μας εκδιώξουν από την Ευρώπη.Εάν η Ευρώπη δεν μας θέλει μια φορά, εμείς αυτή την Ευρώπη των Μέρκελ - Σαρκοζίδεν την θέλουμε δέκα φορές.

Σήμερα Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, ετοιμάζομαι ναπάρω μέρος κι εγώ μαζί με τον Μανώλη Γλέζο, τον ήρωα που κατέβασε τη Σβάστικααπό την Ακρόπολη δίνοντας έτσι το σινιάλο για το ξεκίνημα όχι μόνο τηςελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής αντίστασης ενάντια στον Χίτλερ. Οι δρόμοι καιοι πλατείες μας θα πλημμυρίσουν από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που θαδιαδηλώνουν την οργή τους κατά της κυβέρνησης και της Τρόικα.

Άκουσα χθες τον τραπεζίτη-Πρωθυπουργό στο διάγγελμά του προς τον Ελληνικό Λαόνα λέει ότι «έχουμε φτάσει σχεδόν στο μηδέν». Ποιοι όμως μας έφτασαν μέσα σεδυο χρόνια στο ΜΗΔΕΝ; Οι ίδιοι, που αντί να βρίσκονται στη φυλακή, εκβιάζουντους βουλευτές να υπογράψουν Νέο Μνημόνιο χειρότερο από το πρώτο, που θαεφαρμοστεί από τους ίδιους ανθρώπους και τις ίδιες μεθόδους που μας οδήγησανστο ΜΗΔΕΝ. Γιατί; Γιατί αυτό επιτάσσει το ΔΝΤ και το Γιούρο Γκρουπ εκβιάζοντάςμας ότι εάν δεν υπακούσουμε, θα οδηγηθούμε στην χρεοκοπία.

Εδώ παίζεται το θέατρο του παραλόγου. Όλοι αυτοίοι κύκλοι που ουσιαστικά μας μισούν (ξένοι και Έλληνες) και που είναι οι μόνοιυπεύθυνοι για την δραματική κατάσταση στην οποία οδήγησαν τη χώρα, απειλούν,εκβιάζουν, με σκοπό να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο, δηλαδή να μας πάνεκάτω από το ΜΗΔΕΝ, έως την οριστική μας εξαφάνιση.

Έχουμε επιζήσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες μέσααπό τους αιώνες και είναι βέβαιο ότι αν μας οδηγήσουν με τη βία στοπροτελευταίο σκαλοπάτι πριν από τον θάνατο, οι Έλληνες όχι μόνο θα επιζήσουναλλά και θα αναγεννηθούν. Αυτή τη στιγμή έχω αφιερώσει όλες μου τις δυνάμειςστην προσπάθεια να ενωθεί δυναμικά ο ελληνικός λαός. Προσπαθώ να τον πείσω ότιη Τρόικα και το ΔΝΤ δεν είναι μονόδρομος. Ότι υπάρχει άλλη λύση. Κι αυτή είναινα αλλάξουμε ριζικά την πορεία του έθνους μας και να στραφούμε προς την Ρωσίαγια οικονομική συνεργασία και για τη δημιουργία κοινοπραξιών που θα μαςβοηθήσουν στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της χώρας με όρους που θαεξασφαλίζουν το εθνικό μας συμφέρον. Όσο για την Ευρώπη προτείνω να πάψουμε νααγοράζουμε πολεμικό υλικό από την Γερμανία και την Γαλλία. Όπως θα κάνουμε ό,τιείναι δυνατόν, ώστε η Γερμανία να εξοφλήσει τις πολεμικές αποζημιώσεις που μαςοφείλει και που σήμερα μαζί με τους τόκους μπορεί να ανέρχονται στα 500 δισ.ευρώ.

Η μοναδική δύναμη που μπορεί να πραγματοποιήσειαυτές τις επαναστατικές αλλαγές είναι ο ελληνικός λαός ενωμένος σε ένα τεράστιοΜέτωπο Αντίστασης και Αλληλεγγύης, ώστε να εκδιωχθεί η Τρόικα (ΔΝΤ καιΕυρωπαϊκές Τράπεζες) από την χώρα. Ενώ παράλληλα θα πρέπει να θεωρηθούν ως μηγενόμενες όλες οι παράνομες ενέργειές τους (δάνεια, χρέη, τόκοι, φόροι, αγορέςτου Δημόσιου πλούτου). Φυσικά οι Έλληνες συνεργάτες τους που έχουν ήδηκαταδικαστεί στη συνείδηση του λαού μας ως προδότες, θα πρέπει να τιμωρηθούν.

Στον σκοπό αυτό (της ενότητας του Λαού σε έναΜέτωπο) είμαι ολοκληρωτικά δοσμένος και πιστεύω ότι τελικά θα δικαιωθώ.Πολέμησα με το όπλο στο χέρι ενάντια στην Χιτλερική κατοχή. Γνώρισα ταμπουντρούμια της Γκεστάπο. Καταδικάστηκα από τους Γερμανούς σε θάνατο και έζησαως εκ θαύματος. Στα 1967 ίδρυσα το ΠΑΜ, την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση κατάτης στρατιωτικής χούντας. Πάλεψα στην παρανομία. Πιάστηκα και φυλακίστηκα στο«σφαγείο» της χουντικής Ασφάλειας. Τελικά και πάλι επέζησα.

Σήμερα είμαι 87 ετών και είναι πολύ πιθανόν να μηζήσω τη σωτηρία της αγαπημένης μου πατρίδας. Όμως θα πεθάνω με τη συνείδησή μουήσυχη, γιατί εξακολουθώ να κάνω το Χρέος μου απέναντι στα ιδανικά τηςΕλευθερίας και του Δικαίου ως το τέλος. 

Αθήνα,
12.2.2012
Μίκης Θεοδωράκης"

Πηγή:  olympia.gr

Αναγνώστες